ZAPISY NA WAKACJE 2021 – procedury.

ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY

OD 1 KWIETNIA DO 15 KWIETNIA

Informacja dotycząca zapisów dzieci na miesiące wakacyjne:

„Rodzic składa Kartę Zapisu (scan lub zdjęcie wypełnionej Karty wraz z oświadczeniami) drogą elektroniczną na adres e-mailowy przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021,

– złożenie Karty Zapisu w danym przedszkolu nie jest równoznaczne z tym, że przedszkole będzie czynne w okresie wakacyjnym. Zadeklarowanemu w Karcie Zapisu dziecku, na okres wakacyjny może zostać wskazana inna placówka przedszkolna znajdująca się na terenie Gmin Miejskiej Głogów,

– oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu – wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód. Brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty Zapisu

DZIECI ZOSTAJĄ ZAPISANE WG PONIŻSZEGO WZORU, Z ZASTRZEŻENIEM, DOSTĘPNOŚCI WOLNYCH MIEJSC, W PRZECIWNYM RAZIE DZIECKO MOŻE ZOSTAĆ SKIEROWANE DO INNEGO DYŻURUJĄCEGO PRZEDSZKOLA.

Powyższe wynika z panującej sytuacji pandemii Covid-19

Niezbędne dokumenty do pobrania znajdują się w plikach poniżej.

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

PRZYPOMINAMY 🙂 dyżury przedszkoli

ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY OD 1 KWIETNIA DO 15 KWIETNIA Informacja dotycząca zapisów dzieci na miesiące wakacyjne: „Rodzic składa Kartę... Więciej
Skip to content