RADA RODZICÓW

Skład Zarządu Rady Rodziców 2020/2021

Przewodnicząca – Pani Karolina Kuchcicka
Zastępca przewodniczącej  – Pani Dominika Wach
Skarbnik – Pani Angelika Ryś

Sekretarz- Pan Krzysztof Jarzębski


INFORMACJE RADY RODZICÓW

Projekt planu imprez organizowanych i wspieranych finansowo przez Radę Rodziców.

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

Skład Rady Rodziców oddziałów przedszkolnych w roku szk. 2020- 2021

Grupa I Pani Marta Kowalczyk, Pani Renata Mazurek, Pani Karolina Kuchcicka.

Grupa II Krzysztof Jarzębski, Pani Kamila Kozłowska, i Pani Dominika Wach.

Grupa III Pani Angelika Ryś, Bartosz Łaszkiewicz, Pani Anna Jaśniewska.

Grupa IV Pani Marta Glos, Pani Magdalena Chliszczyk, Pani Justyna Biskup.

Grupa V  Pani Marta Plewko, Pani Agata Kazimierowicz, Pani Justyna Koselarz.

 Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy na rzecz naszych dzieci :)

Skip to content