RADA RODZICÓW

Skład Zarządu Rady Rodziców 2023/2024:

Przewodniczący – 
Zastępca przewodniczącego  – 
Skarbnik – 

Sekretarz – 

Członek – 


INFORMACJE RADY RODZICÓW

Projekt planu imprez organizowanych i wspieranych finansowo przez Radę Rodziców.

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

Skład Rady Rodziców oddziałów przedszkolnych w roku szk. 2023- 2024

Grupa I – 

Grupa II  –

Grupa III – 

Grupa IV – 

Grupa V  –

 Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy na rzecz naszych dzieci :)

Skip to content