RADA RODZICÓW

Skład Zarządu Rady Rodziców 2021/2022 – UZUPEŁNIMY PO SPOTKANIU RADY Z POSZCZEGÓLNYCH GRUP

Przewodnicząca –
Zastępca przewodniczącej  –
Skarbnik –

Sekretarz-


INFORMACJE RADY RODZICÓW

Projekt planu imprez organizowanych i wspieranych finansowo przez Radę Rodziców.

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

Skład Rady Rodziców oddziałów przedszkolnych w roku szk. 2021- 2022

Grupa I – Pani Beata Kłos, Pan Mariusz Nowakowski, Pani Anna Przybylska.

Grupa II  – Pani Marta Kowalczyk, Pani Renata Mazurek, Pani Natalia Franków .

Grupa III – Pan Krzysztof Jarzębski, Pani Amanda Frysztak, Pani Dominika Wach.

Grupa IV – Pani Anna Herbuś, Pani Patrycja Czech, Pani Agnieszka Malska-Pruska.

Grupa V  – Pani Angelika Ryś, Pani Justyna Stojek, Pani Katarzyna Kiedrowska.

 Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy na rzecz naszych dzieci :)

Skip to content