Odpłatności

Aktualizacja – odpłatności

… ODPŁATNOŚCI – w miarę potrzeb – aktualizujemy na bieżąco na naszej stronie www.

Dziękujemy za współpracę 🙂

Wyżywienie 10.00zł x 22 dni (ilość dni roboczych danego miesiąca)= 220 zł
1.00 zł w zależności od ilości godzin dziecka przebywającego ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w danym miesiącu.

Dzienna stawka żywieniowa określona jest w umowie zawartej z rodzicami.
Dzieci mają stały dostęp do wody niegazowanej w każdej sali.
Bieżący jadłospis umieszczony jest również na tablicy ogłoszeń.


Jadłospis dostosowany jest do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach ( Dz.U. 2016 poz. 1154)


Alergeny w żywieniu dzieci.
W bieżącym roku szkolnym w jadłospisach pojawią się informacje o alergenach występujących w potrawach serwowanych dzieciom.
Konieczność ta wynika z Dyrektywy PE i RE.
Rodzice dzieci zdrowych nie powinni unikać wymienionych produktów profilaktycznie, gdyż niedostarczenie ich organizmowi dziecka jest szkodliwe.
Unikanie produktów i zamienniki będą stosowane wyłącznie w żywieniu dzieci, których rodzice dostarczą zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem produktów spożywczych alergizujących.
W jadłospisie wywieszonym w holu dla rodziców znajduje się wykaz alergenów.

Wykaz podstawowych alergenów pokarmowych:

 1. Seler
 2. Zboża zawierające gluten
 3. Jaja
 4. Ryby
 5. Łubin
 6. Mleko
 7. Mięczaki
 8. Musztarda
 9. Orzechy ziemne
 10. Ziarno sezamowe
 11. Skorupiaki
 12. Soja
 13. Dwutlenek siarki (używany jako substancja antyutleniajaca i utrwalająca, obecna na przykład w owocach suszonych, winie, przetworzonych ziemniakach)
 14. Orzechy
Skip to content