Oferta przedszkola

Przedszkole jest czynne od godziny 6.00 do godziny 16.30.  W roku szkolnym 2020/2021 planujemy utworzyć 5 oddziałów, pracujących co najmniej 8 godzin dziennie (z pełną ofertą przedszkola) Tworzymy grupy jednorodne wiekowo lub mieszane-dzieci o zbliżonym wieku 4-3 latki; 5-4 latki, 6-5 latki w zależności od wyników rekrutacji.

ZAPEWNIAMY:

 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, posiadającą dodatkowe uprawnienia  z zakresu: terapii pedagogicznej i logopedii, oligofrenopedagogiki, pedagogiki opiekuńczej i socjoterapii, gimnastyki korekcyjnej, języka niemieckiego , języka angielskiego.
 • Miły, zaangażowany w opiekę i wychowanie dziecka personel obsługowy.
 • Wspieramy wszechstronny rozwój osobowości każdego dziecka zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami w harmonii z przyrodą, społeczeństwem, różnorodnością kulturową tak, aby dzięki osobistym doświadczeniom wzmocnić poczucie własnej wartości, rozwinąć dziecięce zamiłowanie do uczenia się.
 • Tworzymy inspirujące środowisko wychowawcze, w którym różnorodność kreatywnych zabaw rozwinie indywidualny potencjał każdego dziecka, aby umiało działać niezależnie, elastycznie i odpowiedzialnie.

DZIECIOM OFERUJEMY:

 • miłą atmosferę, życzliwość, bezpieczeństwo, które są naszym priorytetem;
 • różnorodność zabaw i zajęć, które przygotują dziecko do szkoły;
 • imprezy, uroczystości ( m.in. spotkania rodzinne z okazji świąt, Dnia Babci i Dziadka, dzień Rodziny, Dzień Dziecka), teatrzyki, koncerty, wycieczki, warsztaty integrujące społeczność przedszkolaków, które odbywały się roku 2017/2018 to m.in.:
 • Tańcem Malowane” – przegląd tańca ludowego.
 • Dzień Pluszowego Misia,
 • Dzień Przedszkolaka, Dzień Praw Dziecka.
 • Warsztaty integracyjne „Wiosno, wiosno ach to ty”.
 • Dzień Muzykikoncerty edukacyjne – Filharmonia Zielonogórska
 • Przedstawienia teatralne w Mok-u lub na placówce w zależności od zainteresowania i potrzeb wychowanków (odbyły się m.in. „Karolcia”. „Zimowa opowieść”. „Opowieści z lodowej krainy”. „Zielony Kapturek”, „Poznaj swój kraj – cudze chwalicie, swego nie znacie”, „Dorotka z krainy Oz”. „Felek kartofelek”).
 • spotkania edukacyjne we współpracy z wieloma instytucjami działającymi w mieście;
 • Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad strumykiem”,
 • Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Budowlanych,
 • Szkoła Podstawowa nr 9 i  Szkoła Podstawowa nr14, 
 • Szkoła Muzyczna I i II stopnia im Franciszka Liszta,
 • Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, Komenda Policji, ,
 • udział w projektach edukacyjnych;
 • estetyczne sale zabaw z bogatym wyposażeniem, możliwość korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej dzięki nowoczesnemu wyposażeniu w sprzęt ( 3 tablice interaktywne, projektory multimedialne, komputer w każdej sali, zestawy edukacyjne KidSmart z oprogramowaniem EDMARK firmy IBM, aparaty cyfrowe, tablety, etc.)
 • smaczne ,zdrowe posiłki.

RODZICOM:

 • możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki – oczekujemy świeżych pomysłów, podpowiedzi, inicjatyw, wysokiej aktywności rodziców;
 • bieżącą wymianę informacji na temat rozwoju, umiejętności dziecka, jego mocnych stronach oraz rzetelną informację o potrzebie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej – oczekujemy współpracy w ujednolicaniu systemu oddziaływań wychowawczych, ustalaniu kierunków oddziaływań edukacyjnych;
 • wsparcie i pomoc w działaniach wychowawczych w miarę potrzeb dziecka i rodziców – oczekujemy na zgłaszanie potrzeb, problemów, w których możemy pomóc;
 • zajęcia i zabawy integracyjne z aktywnym udziałem rodziców.
Skip to content