Ramowy rozkład dnia

DZIECI MŁODSZE
Zajęcia z całą grupą trwają od 15 – do 20 minut.
DZIECI STARSZE
Zajęcia z całą grupą trwają od 20 – do 30 minut.
Ramowy rozkład dnia zawiera:
1) godziny pracy przedszkola od 6.00 do 16.30, w przypadku utworzenia dwóch oddziałów pięciogodzinnych od godz. 6.00 do 17.00
2) czas wydawania posiłków:

  •   śniadanie od 8.00 do 8.15
  •   pierwsze danie obiadowe od 11.00 do 11.15
  •   drugie danie obiadowe od 14.00 do 14.15

3) czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: od 8.00 do 12.00 i od 13.00 do 14.00
4) czas , w których mogą być realizowane zajęcia dodatkowe od 12.00  do 13.00 i od 14.00 do 15.00
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci oraz zalecane proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym, w tym:

  1.   swobodne zabawy dzieci (co najmniej 1/5 czasu),
  2.   różnorodne formy i rodzaje zabaw, zajęć dydaktycznych w sali lub na powietrzu (najwyżej 1/5 czasu)
  3.   różnorodne formy spędzania czasu na powietrzu oraz relaksu i odpoczynku ( co najmniej 1/5, a dzieci młodsze 1/4 czasu),
  4.   czynności planowane przez nauczyciela (np. opiekuńcze, samoobsługowe, porządkowe i organizacyjne, inne w wymiarze 2/5 czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej).
Skip to content