Pracownicy

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Pani Anna Kozak – mgr pedagogiki

 • specjalność: wychowanie przedszkolne i  nauczanie początkowe
 • filologia polska
 • organizacja i zarządzanie oświatą

RADA PEDAGOGICZNA

Pani Sylwia P. – mgr pedagogiki –zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności

 • specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolną

Pani Walentyna B. – mgr pedagogiki

 • specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Pani Katarzyna B.K. – mgr pedagogiki

 • specjalność resocjalizacja
 • wychowanie przedszkolne
 • pedagogika opiekuńcza i socjoterapia
 • wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna

Pani Kinga L. – mgr pedagogiki

 • specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • oligofrenopedagogika
 • organizacja i zarządzanie oświatą

Pani Danuta L. – mgr pedagogiki

 • specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • terapia pedagogiczna

Pani Bożena G. – mgr pedagogiki

 • specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • język niemiecki

Pani Agnieszka K. –mgr pedagogiki

 • specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • logopeda, terapia pedagogiczna

Pani Dorota J. – mgr pedagogiki

 • Specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Pani Dorota W. – mgr pedagogiki

 • Specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • organizacja i zarządzanie oświatą

Pani Violetta P.- mgr pedagogiki

 • specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Pani Alina K. – magister pedagogiki i teologii

 • Specjalność: teologia
 • wczesne nauczanie języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Pracownicy administracji:

 • Pani Agata K. – Główny księgowy przedszkola
 • Pani Joanna N. – Kierownik gospodarczy

Pracownicy kuchni:

 • Pani Karolina K. -szef kuchni
 • Pani Monika D. – rzem. kucharz
 • Pani Iwona B. – kucharz
 • Pani Justyna W. -kucharz

Pracownicy obsługi:

 • Pani Grażyna Z. – pomoc nauczyciela
 • Pani Marzanna D.– pomoc nauczyciela
 • Marlena K. – pomoc nauczyciela
 • Pani Renata J. – pomoc nauczyciela
 • Pani Justyna J. – pomoc nauczyciela
 • Pani Ewa K. – pomoc nauczyciela
 • Pan Robert M. – specjalista rzemieślnik
 • Pan Adam N.- specjalista rzemieślnik
Skip to content