ANGIELSKI

Hello Children

Let’s learn about opossite words

Dla dzieci młodszych i starszych:

tall – short    wysoki – niski (długi – któtki)

weak – strong     słaby – silny

soft – hard  miękki – twardy

soft cotton candy – miękka wata cukrowa

hard rock – twarda skała

fast –slow –szybk -wolny

heavy – light – ciężki-lekki

full –empty  – pełny – pusty

dirty – clean  brudny –czysty

go –stop idź –stój

open – close – otwarty – zamknęty

Open the door – otwórz drzwi

Close the door – zamknij drzwi

Push –pull – pchaj – ciągnij

Wet –dry – mokry – suchy

New –old – nowy – stary

Up –down – do góry – na dół

On – off – włącz -wyłącz

Turn on the light – włącz światło

Turn off the light – wyłącz światło

Big –small –duży – mały

Have fun !

Best wishes  / Serdecznie pozdrawiam 

Wasza Pani Małgosia

Hello Children Let’s learn about opossite words Dla dzieci młodszych i starszych: tall – short    wysoki – niski (długi –... Więciej