Zapisy na wakacje – procedury.

PRZYPOMINAMYKażde przedszkole w terminie od 11.05.2020 r. do 22.05.2020 r. prowadzi zapisy dzieci rodziców pracujących, potrzebujących opieki w okresie wakacyjnym na każdy miesiąc oddzielnie.

  • Informacja ta jest niezbędna celem ustalenia, ile przedszkoli będzie potrzeba uruchomić w tym czasie.
  • Deklaracja złożona w danym przedszkolu nie jest jednoznaczna z tym, że to przedszkole będzie czynne.

– rodzic składa Kartę Zapisu (scan lub zdjęcie wypełnionej Karty wraz z oświadczeniami) drogą elektroniczną na adres e-mailowy przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020,

– złożenie Karty Zapisu w danym przedszkolu nie jest równoznaczne z tym, że przedszkole będzie czynne w okresie wakacyjnym. Zadeklarowanemu w Karcie Zapisu dziecku, na okres wakacyjny może zostać wskazana inna placówka przedszkolna znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej Głogów,

– oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu – wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód. Brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty Zapisu,

– AKTUALIZACJA KARTY ZAPISU z godz. 12.00 z dnia 11.05 b.r. Kartę Zapisu mogą złożyć tylko rodzice oboje pracujący lub pracujący rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Niezbędne dokumenty do pobrania znajdują się w plikach poniżej.

Karta Zapisu dziecka – RODO karta zapisu dziecka + oświadczenia – wakacje 2020
PRZYPOMINAMY – Każde przedszkole w terminie od 11.05.2020 r. do 22.05.2020 r. prowadzi zapisy dzieci rodziców pracujących, potrzebujących... Więciej