UWAGA

DRODZY RODZICE, w związku z pojawiającymi się sygnałami, dotyczącymi sposobów mycia rąk przez dzieci w przedszkolu, informujemy, że zgodnie z procedurami obowiązującymi na terenie PP5 , a wynikającymi z trwania COVID-19. PRZYPOMINAMY: wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 dla przedszkoli (…)

  • „należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
  • zaleca się wywieszanie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk (…) ”

Odnosząc się do procedur związanych z korzystaniem z płynu dezynfekującego PRZYPOMINAMY wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 dla przedszkoli (…)

  • „Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.
  • Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.(…)” .

W PRZEDSZKOLU NIE PRZEPROWADZA SIĘ DEZYNFEKCJI RĄK DZIECI.

Regularne mysie rąk wodą z mydłem (a nie samą wodą, preferowaną przez niektórych rodziców) zapobiega również przed innymi kłopotliwymi sytuacjami np owsica, chorobą brudnych rąk. prosimy bardzo i uczulamy, aby Rodzice/Opiekunowie nie lekceważyli wagi mycia rąk woda z mydłem. Jest to podstawowa i najbardziej dostępna forma higieniczna dostępna w przedszkolu.

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ 🙂

DRODZY RODZICE, w związku z pojawiającymi się sygnałami, dotyczącymi sposobów mycia rąk przez dzieci w przedszkolu, informujemy, że zgodnie z... Więciej
Skip to content