Podsumowanie działań przedszkolnych w I półroczu w roku szkolnym 2022/2023

Zespół ds. wspierania uzdolnień przedstawił działania, jakie zostały podjęte w roku przedszkolnym 2022/ 2023, w celu rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci w przedszkolu i środowisku lokalnym:

I. Prezentowanie umiejętności wokalnych, recytatorskich, aktorskich na forum przedszkola:

Warsztaty integracyjne „ Przedszkolak na medal”- wspólne zabawy ruchowo- taneczne- 14.09.2022 grupa: II, IV
Zabawy integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki- 15.09. 2022 grupa:
I, II, III, V
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka- 20.09. 2022 grupa: I, II, IV, V
Zabawy integracyjne „ Poznajmy się”- 18.09. 2022- grupy II, IV
Powitanie Jesieni- zabawy o tematyce jesiennej; warsztaty muzyczno- plastyczne i wyjście w teren w poszukiwaniu jesieni- 23.09. 2022 grupa: II, III, IV
Zabawy integracyjne, sportowe z okazji Dnia Chłopaka: zabawy sportowe, fotobudka- 29.09- 30.09. 2022 grupa: III, IV, V; 03.10. 2022- grupa I
Zabawy integracyjne z okazji Dnia Morza- 30.09. 2022 grupa II, III
„ Dzień uśmiechu”- zabawy muzyczno- ruchowe z balonami- 07.10. 2022 grupa II
„ Dzień drzewa”- warsztaty plastyczne- 10.10. 2022- grupa IV
„ Dzień Dziewczynki”- zabawy integracyjne- 11.10. 2022- grupa V
„ Jesienna ścieżka sensoryczna”- zabawy z wykorzystaniem darów jesieni- 12.10. 2022 – grupy: II, III, IV, V
Pasowanie na Przedszkolaka połączone z Dniem Edukacji Narodowej- 14.10. 2022- wszystkie nowoprzyjęte dzieci do przedszkola w roku szkolnym 2022/23 oraz cała społeczność przedszkolna
„ Pierwszy dzień jesieni”- zabawy integracyjne w plenerze, szukanie oznak jesieni- 21.09.2022, grupy: IV, III
„ Dzień kundelka” – kartka z kalendarza- 25.10. 2022- grupa II, IV
„ Święto dyni”- zabawy integrujące grupę- 02.11. 2022- gr. V
Zabawy integracyjne „ Dzień postaci z bajek”- 04.11. 2022- wszystkie grupy
Dzień „ Jeżyka” – zabawy plastyczno- ruchowe – 09.11. 2022- grupa V
Warsztaty edukacyjno- integracyjne „ Ja jestem Polak mały”- 10.11. 2022- wszystkie grupy przedszkolne
Zabawy socjoterapeutyczne z okazji Dnia Dobroci- 14.11.2022- grupa III
Warsztaty tematyczne z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka- 22.11. 2022-
grupa V
Wspólne zabawy edukacyjne z okazji Dnia Kredki- 22.11. 2022 – grupa II
„ Jesienne zabawy w parku”- obserwacje przyrodnicze- 24.11.2022 – grupa III
Dzień Pluszowego Misia – zabawy edukacyjne we wszystkich grupach . 25.11. 2022
Zabawy i gry sportowe z udziałem trenerów Akademii Szkółki Piłkarskiej Chrobry Głogów- 29.11. 2022 – grupy III, IV, V
Wizyta świętego Mikołaja- wręczanie dzieciom upominków- 06.12.2022- cała społeczność przedszkolna
„ Dzień guzika”- zabawy matematyczne- 12.12.2022- grupa II
Spotkanie Świąteczne połączone z kiermaszem prac dzieci oraz rodziców na rzecz Głogowskiego Hospicjum- 15.12. 2022 wszystkie grupy
Zabawy ruchowe z elementami metody Weroniki Sherborne z okazji Dnia Wtulania się- 09.01.2023- grupa III
Zabawy integracyjne przy muzyce- 17.01.2023- grupa III, IV

II. Prezentowanie umiejętności wokalnych, recytatorskich, aktorskich poza przedszkolem:

III. Udział w konkursach oraz inne niestandardowe, kreatywne działania edukacyjne i wychowawcze, wspierające uzdolnienia dzieci;

Gala finału konkursu ekologicznego Zostań Mistrzem Segregacji w Głogowskim Teatrze- 27.09. 2022 : laureaci Manuela gr. III, Bartek gr. III, Maja gr. III i gr. V, Szymon gr. III. Udział w spektaklu „ Bukiet talentów” w wykonaniu Teatru Kultureska z Krakowa
Wycieczka do Muzeum Archeologiczno- Historycznego: zwiedzanie i oglądanie wystaw i rekwizytów- 28.09. 2022, 29.09. 2022, 30.09. 2022 grupy III, IV, V
Wizyta w Bibliotece Miejskiej- rozwijanie kompetencji czytelniczych; spotkanie z p. Dariuszem Czają- poznanie historii Głogowa- 30.09. 2022 grupa V
Udział w próbnym alarmie przeciwpożarowym w SP-9 – 05.10. 2022- poznanie drogi ewakuacyjnej-: wszystkie grupy,
Udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki w SP- 9- lekcje matematyki, historii oraz zajęcia plastyczne- 06.10. 2022- grupy III, IV, V
Wizyta w Bibliotece Miejskiej z okazji Światowego Dnia Zwierząt- 11.10. 2022 – grupa V; 13.10. 2022 – grupa III
XVIII edycja Głogowskich Dni Turystyki- zwiedzanie wieży Ratuszowej, ruin Sukiennic i Teatru- 19.10. 2022 – gr. V
Wycieczka do marketu budowlanego Leroy Merlin- warsztaty „ Dzieciaki Sadzeniaki” ( zaproszenie od rodziców- pracowników sklepu)- 19.10. 2022 – grupa III; 21.11. 2022 – grupa IV
Warsztaty edukacyjne „ Skąd się bierze woda w kranie?”- wizyta pracowników PWiK w Głogowie- 20.10. 2022 – grupy: III, IV, V
Udział w akcji „ Szkoła pamięta”- 27.10. 2022 – uwrażliwienie dzieci na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach narodowych oraz ważnych osobach w naszej historii- poznawanie twórczości pisarzy polskich J. Tuwima, J. Brzechwy, połączone z działalnością plastyczną – gr. I; wizyta na cmentarzu na grobach Nieznanego Żołnierza- gr. III, 28.10. 2022 .- gr. IV; zapalenie zniczy na Pomniku Żołnierzy Wyklętych w Alei Pamięci- gr. II;
Konkurs plastyczny organizowany przez PP-20 „ Poznajemy zabytki Dolnego Śląska”- laureat Bartosz L. z grupy V
Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej –  „Szkoła do hymnu”…- 10.11. 2022 godzina 11.11: wszystkie grupy
Wyjście do Mok-u na musical „ Piotruś Pan”- 24.11. 2022 grupy: II, III, IV, V
IX edycja konkursu plastycznego „ POLSKA- MOJA OJCZYZNA”-: laureaci: Oliwia z gr. V, Oliwier z gr. IV
Konkurs plastyczny organizowany przez PP- 19 „ Mój przyjaciel Miś”- laureaci: Agnieszka, Róża, Kacper- z grupy I, Asia- z grupy III i Lila- z grupy II
Warsztaty edukacyjne „ Świąteczny galimatias” w PP- 15- 05.12. 2022 – grupa V
Udział w świątecznym koncercie w Szkole Muzycznej- słuchanie i wspólne śpiewanie kolęd- 13.12.2022- grupy: III, IV, V
Warsztaty plastyczne „ Maska karnawałowa” zorganizowane przez Muzeum Archeologiczno- Historyczne: 17.01.2023- grupa IV; 18.01.2023- grupa V; 19.01.2023- grupa III
Zajęcia kulinarne zorganizowane przez SP-9- pieczenie ciasteczek 18.01.2023- grupa IV
Zajęcia plastyczne zorganizowane przez SP-9- malowanie łyżek ( pracownia warsztatowa)- 18.01.2023- grupa V
Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej w SP-9: 20.01.2023- grupa IV, V
Czytanie wrażeniowe w Bibliotece szkolnej SP-9: 19.01.2023- grupa IV; 24.01.2023- grupa V
Zajęcia kreatywne- makrama ( pracownia warsztatowa): 25.01.2023- grupa IV, V

IV. Udział w cyklicznych przedsięwzięciach, konkursach i akcjach

„ Zostań Mistrzem Segregacji”- promowanie nawyku segregacji odpadów oraz dbania o środowisko naturalne
Akcja „ Zdrowo i Sportowo”- pokazanie jak aktywność ruchowa wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy. 
Kampania społeczna Ministerstwa Klimatu i Środowiska „ Oszczędzamy energię”-  propagowanie wiedzy na temat postaw i nawyków dotyczących racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną 
Projekt „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”- rozwijanie i promowanie czytelnictwa- grupa IV
Akcja „ Pełna miska dla schroniska”- pomoc zwierzakom w Głogowskim stowarzyszeniu AMICUS – aktywne zbieranie karmy dla psów i kotów- koordynatorzy: Agnieszka K., Dorota J.
XI edycja projektu edukacyjnego „ Planeta Energii”- 14.11.2022- 02.12.2022- grupa V
Kampania „ Wybieraj bezpieczną żywność”- prezentacja multimedialna dla Rodziców na stronie WWW przedszkola- podniesienie wiedzy w zakresie prawidłowego czytania etykiet produktów żywnościowych, higieny żywności oraz suplementów diety
Program edukacyjny „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”- rozwijanie świadomości ekologicznej- wszystkie grupy
Ogólnopolski program edukacyjny „ Skąd się biorą produkty ekologiczne?”- zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat- grupy: IV, V
Akcja charytatywna „ Góra Grosza”
Program autorski z zakresu edukacji plastycznej „ Nasze barwne przedszkole”- grupa I
Program edukacyjny „ Raz, dwa, trzy, ćwiczę ja, ćwiczysz Ty”
Program autorski „ Mówię poprawnie”
Projekt edukacyjny „ Zdrowo jem, więcej wiem!”- wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych- grupa III- 02. 2023- 05. 2023

Wszystkie zabawy, warsztaty utrwalone zostały na zdjęciach, a następnie wysłane na stronę przedszkolną gdzie rodzice mają wgląd i są na bieżąco informowani o działaniach edukacyjnych poszczególnych grup.

Zespół ds. wspierania uzdolnień przedstawił działania, jakie zostały podjęte w roku przedszkolnym 2022/ 2023, w celu rozwijania zainteresowań... Więciej
Skip to content