KONKURS FOTOGRAFICZNY – zachęcamy

Konkurs fotograficzny „Głogów – moje miasto w obiektywie”

Każdy z nas ma swoje ulubione miejsca wypoczynku, spacerów – dokąd chętnie wybiera się z rodziną, przyjaciółmi. Zachęcamy więc do wspólnych wycieczek podczas, których będzie można uwiecznić w obiektywie aparatu nasze piękne miasto – Głogów. Otwieramy szeroko oczy, wychodzimy z domów na spacer i poszukujemy interesujących miejsc, krajobrazów, ciekawych budowli, które można sfotografować w naszym mieście.

Organizatorem konkursu jest:

Przedszkole Publiczne nr 21 w Głogowie

ul. Ziemowita 2

67 – 200 Głogów

tel: 76 835-80-84

Patronat honorowy: Prezydenta Miasta Głogowa

Patronat medialny: Tygodnik Głogowski, Radio Elka

Partnerzy: Gmina Miejska Głogów, Teatr im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie

REGULAMIN KONKURSU

1.Celem konkursu jest:

  • rozbudzanie zainteresowania dzieci historią oraz pięknem naszego miasta;
  • poszerzanie wiedzy dzieci na temat miasta (zabytków, krajobrazu, przyrody);
  • rozbudzenie więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania;
  • upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki;
  • rozwijanie zainteresowań fotografowaniem jako jednej z form spędzania czasu wolnego rodzica z dzieckiem.


 2. 
Warunki uczestnictwa w konkursie:  

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat, ze wszystkich przedszkoli z miasta Głogowa wraz ze swoimi rodzicami/opiekunami.

Na konkurs fotograficzny dzieci wykonują wraz z rodzicami zdjęcia przedstawiające swoje ulubione miejsce, krajobraz, interesujące budowle, budynki ze szczególnym uwzględnieniem miejsc historycznych – zabytków w naszym mieście. Dziecko może być zarówno fotografem i samodzielnie wykonać fotografię, jak również wcielić się w rolę „modela”.

 Zdjęcia należy przedłożyć organizatorowi w 2 wersjach, jako:

  • wydrukowane/wywołane na papierze fotograficznym w formacie 20×30
  • pliki zdjęciowe zapisane na nośniku elektronicznym – płyta CD.

Do zdjęć umieszczonych w kopercie należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka i rodzica, nazwą i adresem placówki oraz grupy, do której uczęszcza uczestnik konkursu.

Zgłaszając pracę uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej oraz poza placówką.

 3. Osoby koordynujące konkurs:

Justyna Marcinkiewicz – nauczyciel z Przedszkola Publicznego nr 21 w Głogowie ul. Ziemowita 2, tel.:791 054 833

Aleksandra Dudek – nauczyciel z Przedszkola Publicznego nr 21 w Głogowie

ul. Ziemowita, Tel.: 515 164 806

4. Termin składania prac 27 maja 2022 r.

 5. Jury konkursowe:

Organizator konkursu powołuje jury – specjalistów w zakresie edukacji artystycznej oraz promocji miasta. Jury wyłoni laureatów konkursu poprzez ocenę nadesłanych prac zgodnych z tematyką konkursu oraz oceni wartości artystyczne fotografii. Postanowienia komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


 6. Nagrody:

 Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody i dyplomy, każdy zostanie nagrodzony.

 Prace konkursowe będzie można podziwiać na wystawie zorganizowanej w  Teatrze im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie. Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy prac konkursowych odbędzie się 6 czerwca br. w Teatrze im. Andreasa Gryphiusa w  Głogowie.

poniżej do pobrania i wydrukowania ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

POBIERZ
Konkurs fotograficzny „Głogów – moje miasto w obiektywie” Każdy z nas ma swoje ulubione miejsca wypoczynku, spacerów – dokąd... Więciej
Skip to content