KOLEŻANKO, KOLEGO … ZROBIĘ DLA CIEBIE COŚ MIŁEGO :) część 1.

…. 14 luty, co roku jest dla nas pretekstem do działań pod hasłem Koleżanko, kolego, mamo, tato babciu….. zrobię dla ciebie, dla was coś miłego 🙂

🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍

więc działamy, pamiętając aby każde dziecko szczególnie w tych dniach miało możliwość „szanowania emocji swoich i innych osób; przejawiło poczucie własnej wartości jako osoby, wyrażało szacunek wobec innych osób, przestrzegając tych wartości, nawiązywało relacje rówieśnicze; komunikowało się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne….” RADOŚĆ DZIELENIA SIĘ -NIESPODZIANKAMI TANECZNYMI, WOKALNYMI, PLASTYCZNYMI itp – NIECH BĘDZIE Z NAMI 🙂

Dzieci z grupy 2. i 3. serdecznje pozdrawiają 🤩🤩🤩

…. 14 luty, co roku jest dla nas pretekstem do działań pod hasłem Koleżanko, kolego, mamo, tato babciu….. zrobię dla ciebie, dla was... Więciej
Skip to content